Ilies rietveld voor Buitengewoon Basisonderwijs De Zonneroos (Levensvreugde)

Houtland en Europlay doneerden het “rietveld”, een speeltoestel in de vorm van grote lisdodde voor Ilies belevingsbos.

Het speelbos bleek echter habitatwaardig en te klein te zijn voor dat speeltoestel.

Daarom kwamen we met het ANB, bij het overleg over de toegankelijkheidsregeling en het beheerplan, overeen om er een andere locatie voor te zoeken.

Met de donateur spraken we af om het speeltoestel verder te schenken aan het Buitengewoon Basisonderwijs De Zonneroos (Levensvreugde Scholen) te Aalst.

Deze vzw biedt onderwijs aan kinderen en jongeren met een matig en ernstig mentaal-meervoudige beperking.

Op 14 juni 2022 vond de inhuldiging plaats te Aalst (zie artikel hln.be).

Blijkbaar wordt het speeltoestel al dagelijks erg goed benut.