Beleving en openluchteducatie

Carving Cis 5 maart 2022

Natuurlijk bord gemaakt door de kleutertjes van Ilias’ eerste kleuterklas (27 april 2022)

Opzet

Met Ilies belevingsbos willen we natuurherstel, -behoud en -bescherming gebalanceerd combineren met natuurbeleving en natuureducatie.

Wij plaatsen onze belevingselementen op plaatsen waar we afval hebben geruimd, en aan de ingang waar de grond ooit werd opgehoogd met aarde en steenpuin.

Na de afvalruiming laten we de natuur weer zijn gang gaan

Na de afvalopruiming laten we de natuur de komende jaren evenwel zoveel mogelijk zijn gang gaan.

Uiteraard laten we alle struiken staan, en planten we zelfs inheemse struiken bij.

Dood hout laten we liggen in het bos.

In het eerste half jaar hebben we dus enorm veel afval geruimd.

In de Vlaamse bossen wordt er blijkbaar veel gesluikstort.

Ter voorkoming van verdere sluikstorting hebben we aan de bosrand takkenwallen en wilgenmuren geplaatst.

Stammenpad

Met dank aan talrijke vrijwilligers hebben we een slingerend stammenpad aangelegd. Het pad volgt grotendeels een bestaande verharding in het bos.

Door op de stammetjes te wandelen, geven we de struiken en voorjaarsflora daarrond opnieuw meer kansen.

Op een eiken zitbank kan je genieten van de ondergaande zon.

Aan de ingang plaatsten we een wilgenmuur op de ooit opgehoogde grond, ter voorkoming van sluikstorting in het bos.

De begin 2022 omgevallen Marilandicapopulier laten we deels hangen boven de ingang.

De belevingszone is sterk afgebakend door takkenwallen.

Op de ooit opgehoogde grond aan de ingang plaatsten we een wilgenhut. De zomer van 2022 bleek echter te heet en te droog voor die wilgen. Begin 2023 hebben we er hazelaars naast aangeplant, die de wilgenhut op termijn zullen vervangen.

Centrale belevingszone voor openluchteducatie

Centraal in het bos bevindt zich de door een takkenwal omrande belevingszone met in het midden een cirkel van eikenstammetjes.

Begin mei gingen de klassen van de kleuter- en lagere school van Impe zo al naar het bos om daar les te krijgen in de open natuur.

Openluchteducatie schijnt goed te zijn voor zowel de kleuters en leerlingen als de leerkrachten.

Bovendien leren de kleuters en leerlingen veel bij over (respect voor) de natuur.

Zonbeschenen bosrand

Voor de zonbeschenen bosrand hebben we ook al enkele ideetjes voor de komende jaren, waaronder de plaatsing van een vogelkijkhut en insectenhotels.