Het stappenplan richting openstelling van het speelbos

Het onwerp van toegankelijkheidsregeling en van beheerplan werden begin maart ingediend.

Beide dossiers werden in oktober ontvankelijk verklaard.

Sinds eind november is het speelbos officieel toegankelijk.

We moeten wel nog de nodige borden ophangen.

Het natuurbeheerplan is nog niet in orde. Er was een ongunstig advies van de waterbeheerder. In de zone van 5 meter rond de beek mogen er blijkbaar geen bomen staan.