2024: aanplant nieuw troostbos te Aalst

Op 27 januari 2024 is het zo ver: we planten de eerste boompjes van een nieuw bos te Aalst. Dit bos van ruim 3 hectare zal de zuidelijke toegangspoort vormen van het Nationaal Park Scheldevallei. We schreven ons restbedrag over naar Natuurpunt Aalst, en zowel de stad Aalst als het kabinet van Zuhal Demir sponsorden mede de aankoop. Biodiversiteit, toegankelijkheid en symboliek zullen centraal staan.

Najaar 2022: versterking ondergroei Ilies speelbos met 450 struiken

In het najaar van 2022 hebben we de ondergroei van Ilies speelbos versterkt door 450 struiken aan te planten.

De struiken werden gedoneerd door het provinciaal initiatief “beplant het landschap”, in samenwerking met de Bosgroepen Oost-Vlaanderen vzw en met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen.

Voor de beplanting van de niet-doornige struiken deden we een beroep op de lokale kleuter- en lagere school (artikel krant).

Heropening van trage weg 1219

Eind april verzochten we de bevoegde verkeersambtenaar om trage weg 1219 (de Delstelrotweg) in ere te herstellen. Die trage weg biedt een veiligere route van basisschool ‘t Wimpelke naar Ilies speelbos dan de weg langs de drukke hoofdbaan.

Het college van burgemeester en schepenen van Lede heeft hier getoond snel te kunnen schakelen, want begin juni was de aanvraag al goedgekeurd.

Nu volgt nog een openbaar onderzoek, wat nog minstens een half jaar in beslag zal nemen.

April-mei: bezoek van kleuter- en lagere school

Eind april en begin mei gingen een aantal klassen van de kleuter- en lagere school van Impe naar het bos, voor lessen in de natuur.

De kleuters van Ilias’ kleuterklas maakten zo kennis met de tjiftjaf, het roodborstje, de vink en de merel.

Ze leerden ook de bosanemonen, boshyacint en salomonszegel kennen, en leerden op de paadjes te blijven.

Op die manier bereiken we ons doel en maken we heel veel kinderen enthousiast voor natuurbehoud.

19 maart: snoei overhangende takken bij buur

Op 19 maart werden de overhangende takken bij de buren gesnoeid, tot op een hoogte van acht meter.

De takken waren bijzonder dik, wat erop duidt dat de overhangende takken al decennialang niet zijn gesnoeid.

Dankzij deze ingrijpende snoei kan de buurman weer naar behoren aan de slag met zijn maaimachines.

18 februari: Marilandicapopulier valt op paardenstal

Fintro Erpe-Mere en AG Insurance komen tussen

Op 18 februari ontwortelde de storm Eunice een Marilandicapopulier, die helaas op de paardenstal van de overbuur viel.

Met talrijke vrijwilligers ruimden we alle takken op en maakten we daarmee een takkenhoop, wat nestgelegenheid biedt voor vogels.

Bij stormschade is het de brandverzekering van de schadelijder die de schade dekt. De eigenaar was evenwel niet verzekerd.

De schade-experts oordeelden dat de aansprakelijkheid betwistbaar was, onder meer omdat er geen gebrek was aangetoond. Om evenwel een slopende juridische strijd en de daarmee samenhangende gerechtskosten en onnodige stress te vermijden, gingen wij, Fintro Erpe-Mere en AG Insurance niettemin akkoord om aansprakelijkheid te erkennen.

Februari 2022: Ilias’ gedicht

In februari plaatsen we ook Ilias’ gedicht in het belevingsbos. Met dank aan Mariet De Kegel (meander.be).

Wilgenhut (eind januari 2022)

Eind januari maakten we een wilgenhut aan de uitgang van het belevingsbos, op een plaats waar ooit blijkbaar grond werd opgevoerd.

Afwerking boomstammenpad (midden januari 2022)

Eind januari werkten we met een groot team het boomstammenpad af.

Ook plaatsen we een tweedehands eiken zitbank in het bos en deden we de voorbereidingen voor een wilgengang.

Intussen zijn we bijna klaar met de aanleg van een avontuurlijk boomstammenpad.

Afvalruiming en voorbereidingen (november-december 2021)

In november en december ruimden we met een grote vrijwilligersgroep enorm veel afval uit het bos.

Van het centrum van het bos, waar we heel veel plastic afval uit de bodem verwijderden, maakten we een centrale belevingszone.

Talrijke enthousiaste natuurliefhebbers maakten ook een lange takkenwal om de beek af te schermen en een wildzone te voorzien.