Ilies winterlinde

Met dank aan de directie werd er in november 2021 op de Vrije Basisschool ‘t Wimpelke een statige winterlinde aangeplant.

De Tilia cordata is een Europese boom met hartvormige bladeren (cordata = hartvormig), die 30 meter hoog en 1000 jaar oud kan worden.

Verspreidingskaart: www.euforgen.org

Het naburige Massemen heeft zo een bij ministerieel besluit beschermde 400-jarige zomerlinde, die in 2016 zelfs Boom van het Jaar werd. Zo’n dorsplinde is dus een prachtvoorbeeld van hoe een boom de gemeenschap zelfs over de generaties heen met elkaar en met de natuur verbindt.

Ecologisch is de linde bijzonder waardevol, omdat hij rijkelijk bloeit en door talrijke bijen en hommels wordt bestoven.

Guido Gezelle bewierookte ook zijn esthetische waarde: “o! Wat schoon-, wat bolgekruinden lindeboom van verre ik staan zie, blinkende in den morgendoom!

Bij de Germanen was de linde de gerechtsboom. Er werd een touw gespannen tussen twee lindes en twee palen (de “vierschaar”) en daar sprak de rechter zijn vonnis uit (judicium sub tilia).

Dankzij de hartvormige bladeren was de linde echter ook de liefdesboom bij uitstek. Hij was dan ook gewijd aan Freya, de godin van de liefde.

Deze heilige boom werd tot slot vaak aangeplant als herdenkingsboom …